Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej i zarządczej.

Rozliczamy firmy bez względu na formę działalności, a także – adekwatnie do potrzeb danej firmy – budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych. W ofercie Biura Rachunkowego Solvis znajdą Państwo:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Przygotowanie kompleksowej dokumentacji zawierającej przyjętą przez podmiot politykę rachunkowości,
  Opracowanie projektu zakładowego planu kont,
  Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych we właściwych ewidencjach – zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
  Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych,
  Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług),
  Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import lub eksport usług, transakcje trójstronne,
  Przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych,
  Przygotowanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,
  Przygotowanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego,
  Przygotowanie rachunku Cash Flow (przepływy pieniężne),
  Przygotowanie sprawozdań dla PFRON,
  W przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem.

 

 • Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów
  Prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych,
  Przygotowanie rocznych zeznań podatkowych,
  Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług),
  Przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem,

 

 • Rozliczenia na zasadach ryczałtu
  Prowadzenie ewidencji przychodów,
  Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług),
  Przygotowanie rocznego zeznania uwzględniającego wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz Wysyokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikami),
  W przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem,

 

 • Rozliczenia na zasadach podatku VAT
  Przygotowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  Przygotowanie i składanie deklaracji VAT,
  Przygotowanie i składanie deklaracji VAT-EU,

Kadry i Płace

Nie ma wątpliwości, że Dział Kadr złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem to ogromne udogodnienie zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.

Biuro Rachunkowe SOLVIS, oprócz naliczania wynagrodzeń czy sporządzania deklaracji do ZUS-u, wyręczy Państwa we wszelkich innych obowiązkach związanych między innymi z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi:

 • przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy oraz wszelkich innych dokumentów zatrudnieniowych
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń
 • przygotowanie oraz przesyłanie deklaracji do ZUS-u

 

 

Księgowość dla firm

Zależy Ci na tym, aby koszty związane z prowadzeniem księgowości utrzymać na niskim poziomie?.

Jesteś jednoosobową firmą, która generuje miesięcznie nie więcej niż 30 zapisów księgowych? A może posiadasz dużą firmę, która miesięcznie generuje powyżej 200 zapisów księgowych?

Interesuje Cię doradztwo księgowe? Aby efektywnie prowadzić swoją działalność, potrzebujesz precyzyjnych analiz i prognoz finansowych?

Zapoznaj się z naszą propozycją – z myślą o Tobie i Twoich oczekiwaniach przygotwaliśmy trzy opcje współpracy. Wybierz najlepszy dla siebie. Resztę zostaw nam!

 

 

Doradztwo Podatkowe

Biuro Księgowe Solvis oferuje swoim Klientom także pełen pakiet usług związanych z doradztwem podatkowym. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem między innymi w zakresie przekształceń przedsiębiorstw, zawierania transakcji finansowych, planowania podatkowego, rozliczania podatkowego związanego z obrotem nieruchomościami, spadków, darowizn czy pożyczek i tym podobnych.

Dlaczego my?

 • BEZPIECZEŃSTWO
 • WYGODA
 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kontakt z nami

 • 513-513-559
 • 513-513-659

Gdzie jesteśmy?

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w siedzibie naszej firmy pod adresem: ul. Brechta 7, Warszawa