e-Sprawozdania finansowe – samodzielnie czy z pomocą księgowego?

 12 kwietnia 2021 |  0

Sprawozdania finansowe często spędzają sen z powiek przedsiębiorcy. Są to dokumenty konieczne do rozliczeń z urzędem skarbowym. Na ich podstawie urząd kontroluje działalność przedsiębiorcy. Od 2018 roku istnieje obowiązek tworzenia e-sprawozdań finansowych. Sprawdź jak je złożyć!

e-Sprawozdanie finansowe – czym jest?

Sprawozdania finansowe to dokumenty przedstawiające sytuację majątkową przedsiębiorstwa. W szczególności skupiają się na wynikach tj. stracie lub zysku z działalności. W praktyce obowiązek składania sprawozdań finansowych dotyczy wyłącznie działalności gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe oraz jednostek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółek prawa handlowego, stowarzyszeń lub fundacji. Od kilku lat nie ma możliwości przekazywania sprawozdań finansowych w formie papierowej. Można zrobić to wyłącznie za pomocą Internetu. Większość podmiotów zobowiązanych może stworzyć e-sprawozdanie finansowe za pomocą formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów.

Samodzielnie, czy z pomocą księgowego?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem księgowym. Konieczne jest, aby raport sporządzony był w języku polskim, a kwoty podane w polskiej walucie. Sporządza się je na dzień bilansowy, czyli ostatni dzień roku obrotowego. Najczęściej przypada on na 31 grudnia.

Elementy konieczne sprawozdania finansowego w myśl art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz objaśnienia.

Jeśli to konieczne do sprawozdania należy załączyć również opinię biegłego rewidenta, sprawozdanie z działalności oraz uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie.

Jak widać powyżej, sprawozdanie finansowe w znakomitej większości składa się z elementów księgowych. W przypadku niewielkich spółek lub przedsiębiorstw, które w roku obrachunkowym nie prowadziły działalności, sprawozdanie finansowe będzie dokumentem prostym do stworzenia. Opierając się na art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, można z całą pewnością stwierdzić, że sprawozdanie finansowe powinien sporządzić kierownik jednostki. Kierownikiem jednostki jest na przykład Prezes, bądź członek zarządu, właściciel lub wspólnik. Jednak najczęściej osoby będące przedsiębiorcami nie są alfą i omegą i nie posiadają wiedzy koniecznej do stworzenia e-sprawozdania finansowego. W takim przypadku powinno dojść do delegacji tego zadania na głównego księgowego. Należy jednak pamiętać, że czynność ta jest niezwykle ważna, więc warto zabezpieczyć się w oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności lub ująć ten aspekt w umowie o pracę. e-Sprawozdanie podpisuje się bezpiecznym podpisem zaufanym oraz wysyła za pośrednictwem portalu.

Niezłożenie sprawozdania lub poświadczenie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialnością karną w postaci grzywny, lub nawet pozbawienia wolności.

Termin złożenia e-sprawozdania

Standardowy termin złożenia sprawozdania to 3 miesiące od dnia bilansowego. Biorąc pod uwagę, że większość przedsiębiorstw pokrywa swój rok obrachunkowy z rokiem kalendarzowym najczęściej termin minie z dniem 31 marca.

Kategorie: Porady księgowe | Komentarze: Możliwość komentowania e-Sprawozdania finansowe – samodzielnie czy z pomocą księgowego? została wyłączona

Przeczytaj również

18 listopada 2020 |  0

Spółki Komandytowe objęte podatkiem CIT od 2021?

Jeśli Ministerstwo Finansów dotrzyma terminów podczas pandemii , nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 1…

Czytaj więcej

3 września 2020 |  0

Kiedy trzeba i kiedy warto być podatnikiem VAT? – poznaj szczegółowe...

Osoby, które chcą założyć swoją własną działalność gospodarczą, mają do wyboru dwie opcje. Pierwsza z…

Czytaj więcej