Prawa i obowiązki związane z umową zlecenie

 4 kwietnia 2021 |  0

Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie, czy umowa o dzieło w dalszym ciągu cieszą się niemałą popularnością. W ramach umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. W odniesieniu do umowy zlecenia największą rolę odgrywa staranność działania, natomiast kluczową cechą umowy o dzieło jest osiągnięcie konkretnego efektu. Co ciekawe praca na umowie zlecenie może być wykonywana nieodpłatnie, chociaż w praktyce zdarza się to rzadko. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest regulowane przepisami prawa zarówno w przypadku umów o pracę, jak i umowy zlecenie i umowy o dzieło.

Prawa i obowiązki stron umowy zlecenie są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego. Spory stron rozwiązywane są przed sądem cywilnym. Umowa zlecenie nie musi być zawarta na piśmie. W zakresie formy zawierania umów zlecenie obowiązuje dowolność, taka umowa może być zawarta w formie ustnej. Umowa zlecenie określa strony umowy, okres jej obowiązywania, co jest przedmiotem zlecenia, jak również wynagrodzenie.

Różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o pracę

Podstawową różnicą między umową zlecenie a umową o pracę jest brak w przypadku tej pierwszej stosunku podporządkowania. Zleceniobiorca cieszy się zatem większą swobodą od pracownika, nie musi pozostawać do dyspozycji szefa w określonych godzinach. Dowolne są sposób, miejsce i czas pracy.

Kolejną istotną różnicą jest fakt, że zleceniobiorca nie musi wykonywać czynności określonych umową osobiście. Może ich wykonanie powierzyć innej osobie. Zleceniobiorca ma możliwość wyznaczenia zastępstwa.

Umowa zlecenie a urlop

W przypadku umów zlecenia nie mają zastosowania przepisy Kodeksu Pracy dające pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar uzależniony jest od stażu pracy. Zleceniobiorcy przysługują w tym zakresie takie uprawnienia, jakie wynikają z treści zawartej umowy. Strony umowy zlecenie powinny tę kwestię ustalić przed rozpoczęciem współpracy. Jak ma się zatem umowa zlecenie a urlop, zależy od tego, co strony postanowią w umowie.

Umowa zlecenie a chorobowe

Jak ma się umowa zlecenie a chorobowe? Każda osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do świadczenia chorobowego. Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnego, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe na umowie zlecenie jest dobrowolne. Jeśli zleceniobiorca chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, musi złożyć stosowny wniosek na piśmie. Umowa zlecenie a chorobowe zależy zatem od samego zleceniobiorcy.

Wady i zalety

Zawarcie umowy zlecenie wiąże się z wieloma korzyściami, zwłaszcza dla osób, które nie chcą na stałe wiązać się z pracodawcą. Zleceniobiorca cieszy się większą samodzielnością od pracownika. Dodatkowo zleceniobiorca nie musi wykonywać zleconych czynności osobiście.

Z drugiej strony kwestią dyskusyjną jest umowa zlecenie a urlop, ponieważ urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobie pracującej na podstawie umowy zlecenia z mocy przepisów Kodeksu Pracy. Dodatkowo rozwiązanie umowy zlecenia może nastąpić bez wypowiedzenia.

Kategorie: Porady księgowe | Komentarze: Możliwość komentowania Prawa i obowiązki związane z umową zlecenie została wyłączona

Przeczytaj również

5 października 2020 |  0

Split payment – najważniejsze informacje

Split payment to inaczej mówiąc model podzielonej płatności. Być może czytając to, nie masz pojęcia…

Czytaj więcej

30 czerwca 2020 |  0

Zwolnienie ze składek ZUS – ostatnia szansa

Tarcza antykryzysowa umożliwia przedsiębiorcom składanie wniosków do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 roku, które…

Czytaj więcej