Podatek od darowizny z punktu widzenia księgowości

 21 kwietnia 2021 |  0

Darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Najczęściej o darowiźnie myśli się w kontekście osób fizycznych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby beneficjentem darowizny była firma lub przedsiębiorca. Zobacz, jak należy rozliczyć darowiznę.

Darowizna dla osoby fizycznej – jak ją rozliczyć?

Darowizna jest bardzo powszechną formą przekazania majątku. W kwestii większych kwot najczęściej dochodzi do niej pomiędzy członkami rodziny, jednak zdarzają się również darowizny na rzecz osób obcych.

Darowizna opodatkowana jest na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn i co do zasady wiąże się z koniecznością uiszczenia daniny na rzecz państwa w postaci podatku. Jednak istnieją sytuacje, w których obdarowany zwolniony jest z zapłaty podatku. Obowiązek podatkowy następuje z chwilą złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego lub z chwilą spełnienia przyrzeczonego umową świadczenia. Jednak niektóre kwoty darowizny zwolnione są z podatku.

Kwoty wolne od podatku od darowizn:

  • 9637 zł – dla I grupy podatkowej,
  • 7276 zł – dla II grupy podatkowej,
  • 4902 zł – dla III grupy podatkowej.

Jednocześnie warto wskazać kto należy do jakiej grupy podatkowej:

Grupa I: najbliższa rodzina tj. małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), pasierb, macocha, teściowie, zięć, synowa, rodzeństwo;

Grupa II: dalsza rodzina tj. zstępni rodzeństwa (np. dzieci brata), rodzeństwo rodziców (ciotka, wuj), małżonkowie rodzeństwa itd.;

Grupa III: osoby obce.

Podatek naliczany jest od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad wolną kwotę według skali podatkowej.

Osoba nabywająca darowiznę zobowiązana jest w terminie miesiąca od dnia otrzymania darowizny złożyć zeznanie podatkowe na druku SD-3. Termin płatności podatku od darowizny wynosi 14 dni od doręczenia decyzji organu podatkowego, w której określił wysokość podatku.

Ponadto osoby najbliższe, jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny należycie ją zgłoszą (na formularzu SD-Z2) wtedy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku.

Darowizna dla firmy

Podobnie jak osoby fizyczne przedsiębiorcy lub firma mogą zostać obdarowanymi poprzez przyjęcie darowizny. Przedsiębiorca może wykorzystywać przekazany w ten sposób majątek. Musi natomiast odpowiednio ująć darowiznę w swoich księgach podatkowych.

Z darowizną na rzecz przedsiębiorstwa mamy do czynienia gdy:

  • dojdzie do nieodpłatnego przekazania składnika majątku lub pieniędzy;
  • dojdzie do przekazania darowizny, która nie posiada związku z inną umową cywilną;
  • dojdzie do oświadczenia przez darczyńcę o odpowiedniej dla darowizny formie;
  • dojdzie do przyjęcia darowizny przez przedsiębiorcę.

Darowizna najczęściej nie jest przychodem, jak wspomniano wyżej, mają do niej zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn. Można ją uznać za przychód w sytuacji, gdy dojdzie do nieodpłatnego świadczenia, wtedy może powstać obowiązek wykazania tytułu takiego przychodu. Z całą pewnością jednak można przyjąć, że wolne od podatku będą świadczenia od osób z I grupy podatkowej tj. od najbliższej rodziny.

Firma jako darczyńca

Przedsiębiorca nie musi być wyłącznie beneficjentem darowizny, lecz również sam może przekazywać składnik pieniężny lub rzeczowy na rzecz innych. Pomimo tego, że w większości przypadków nie może to stanowić kosztu uzyskania przychodu, może znacząco wpłynąć na zmniejszenie zobowiązań na rzecz urzędu skarbowego. Takie zmniejszenie może polegać na:

  • uldze od dochodu lub przychodu;
  • kosztu uzyskania przychodu – tylko w przypadkach, gdy dochodzi do darowizny wytworzonych lub nabytych produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego w celach charytatywnych.

Darowiznę mogą odliczyć osoby, które rozliczają się według zasad ogólnych lub ryczałtowo, niestety nie mają jej osoby korzystające z podatku liniowego lub karty podatkowej.

Kategorie: Porady księgowe | Komentarze: Możliwość komentowania Podatek od darowizny z punktu widzenia księgowości została wyłączona

Przeczytaj również

18 listopada 2020 |  0

Spółki Komandytowe objęte podatkiem CIT od 2021?

Jeśli Ministerstwo Finansów dotrzyma terminów podczas pandemii , nowe regulacje zaczną obowiązywać już od 1…

Czytaj więcej

25 sierpnia 2020 |  0

Potwierdzanie tożsamości przez Internet – profil zaufany

Chyba każdy z nas chciałby ułatwić i przyspieszyć swoje sprawy w organach administracji publicznej. A…

Czytaj więcej