Zwolnienie ze składek ZUS – ostatnia szansa

 30 czerwca 2020 |  0

Tarcza antykryzysowa umożliwia przedsiębiorcom składanie wniosków do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 roku, które dotyczą zwolnień z opłacania składek w okresie marzec-maj lub kwiecień-maj 2020. Obejmują one składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy też Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Jednak kto może skorzystać z tej ulgi i jakie są warunki uzyskania tego zwolnienia?

Kto może ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS może być albo 100% albo 50% i jest to zależne od liczby osób, które zgłoszone są do ubezpieczeń społecznych na dany dzień albo wpływa na to wysokość składek obliczonych od najniższej podstawy ich zakresu (dotyczy to głównie przedsiębiorców płacących składki tylko za siebie oraz osób duchownych). Zwolnienie ze składek ZUS obejmuje termin od marca do maja lub od kwietnia do maja.

Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 mogą skorzystać:

  • osoby samozatrudnione, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
  • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych;
  • spółdzielnie socjalne;
  • osoby duchowne lub przełożeni instytucji diecezjalnych lub zakonnych.

Natomiast ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres kwiecień-maj 2020 mogą skorzystać:

  • samozatrudnieni, których przychód działalności jest wyższy niż 15 681 złotych;
  • samozatrudnieni, którzy korzystają z ulgi na start.

Jakie należy spełnić warunki, aby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, to osoby samozatrudnione oraz inni płatnicy składek muszą spełnić pewne warunki. A więc osoba samozatrudniona powinna mieć rozpoczętą działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020r. i w pierwszym miesiącu składania wniosku o zwolnienie ze składek posiadać dochód nie większy niż 15 681 złotych. A także płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego 2020r. oraz w okresie 1-29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca oraz w terminie 1-31 marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia mogą liczyć na zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc. Natomiast z 50% zwolnienia opłacenia składek ZUS mogą skorzystać płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych w takim samym terminie co płatnicy zgłaszający mniej niż 10 ubezpieczonych.

Natomiast żeby w ogóle skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS to musisz złożyć wniosek (RDZ) do dzisiaj, czyli 30 czerwca 2020 roku. Możesz to zrobić za pomocą poczty, drogą elektroniczną lub złożyć dokumenty bezpośrednio w placówce ZUS.

Podsumowanie informacji na temat zwolnienia ze składek ZUS

Na sam koniec należy tylko przypomnieć, że jeśli jesteś płatnikiem składek ZUS i chcesz zostać zwolniony z opłacenia tych składek za okres marzec-maj oraz kwiecień-maj, to musisz złożyć do placówki ZUS wyżej wspomniany wniosek i to koniecznie do dzisiaj (30 czerwca 2020r.). Należy tutaj także wspomnieć, że osoby, które już zapłaciły składkę za marzec mogą liczyć na jej zwrot.

Kategorie: Aktualności | Komentarze: Możliwość komentowania Zwolnienie ze składek ZUS – ostatnia szansa została wyłączona

Przeczytaj również

4 lutego 2021 |  0

Wszystko co należy wiedzieć o przechowywaniu dokumentacji

W każdym przedsiębiorstwie kwestią szczególnie istotną jest odpowiednie przechowywanie dokumentów. Przechowywanie dokumentacji regulowane jest przez…

Czytaj więcej

12 kwietnia 2021 |  0

e-Sprawozdania finansowe – samodzielnie czy z pomocą księgowego?

Sprawozdania finansowe często spędzają sen z powiek przedsiębiorcy. Są to dokumenty konieczne do rozliczeń z…

Czytaj więcej