Na co można przeznaczyć pieniądze z Tarczy Antykryzysowej?

 19 czerwca 2020 |  0

Każdy przedsiębiorca prowadząc swoją działalność gospodarczą, może liczyć z tego względu na niektóre formy pomocy finansowej. Należy jednak zaznaczyć, że środki finansowe jakie otrzyma się w ramach pomocy, powinny być wykorzystane na konkretnie ustalone cele. Jeśli chodzi o Tarczę Antykryzysową, to na co przedsiębiorcy mogą przeznaczyć otrzymane pieniądze? Sprawdź.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje przede wszystkim firmy, w tym: osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą; mikroprzedsiębiorstwa czy też małe, średnie i duże firmy. Pomoc finansowa przeznaczona jest również dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, należą do organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i niestety z pewnych względów ich obroty lub przychody nie przynoszą takich zysków jak wcześniej. Należy również dodać, że na pomoc z Tarczy Antykryzysowej mogą liczyć także rodzice, osoby niepełnosprawne, rolnicy, sportowcy czy też instytucje kultury.

Jaka pomoc jest oferowana w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Tarcza Antykryzysowa oferuje przedsiębiorstwom:

  • mikropożyczkę – jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem działalności gospodarczej. A więc chodzi tutaj między innymi o podatek VAT, podatek dochodowy, składki ZUS, czynsz lub też koszty wynajmu lokalu użytkowego.
  • świadczenia postojowe – ten rodzaj pomocy finansowej nie musi być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale jak najbardziej może być z nią związany. Środki finansowe ze świadczenia postojowego mogą otrzymywać osoby, które wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji związanej z przestojem w prowadzeniu firmy. Takie środki mogą być wykorzystane na wydatki osobiste.
  • zwolnienie z ZUS – jeśli chodzi o taką pomoc, to w tym przypadku nie można dostać dodatkowych środków pieniężnych. Wsparcie z tej strony obejmuje zwolnienie, które dotyczy składek na ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy też Fundusz Emerytur Pomostowych.
  • dofinansowanie do działalności gospodarczej – jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Środki te mogą zostać wykorzystane na dowolne wydatki związane z działalnością gospodarczą.
  • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – jeśli chodzi o ten rodzaj pomocy z Tarczy Antykryzysowej, to Wojewódzki bądź Powiatowy Urząd Pracy pokrywa część wynagrodzenia dla pracowników. Należy jednak podkreślić, że te pieniądze nie mogą być przeznaczone na coś innego.
  • subwencję PFR z Tarczy Finansowej – natomiast jeśli mowa o subwencji PFR z Tarczy Finansowej, to zgodnie z przepisami PFR, pieniądze, które otrzymuje przedsiębiorca muszą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów działalności gospodarczej oraz przedterminową spłatę kredytów (jednak należy na to przeznaczyć nie więcej niż 25% przyznanej kwoty). Należy tutaj zaznaczyć również, że pieniądze z subwencji PFR nie mogą zostać użyte do nabycia lub przejęcia innej działalności gospodarczej.

Podsumowanie na temat pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej

Podsumowując chcę tylko podkreślić, że na taką pomoc finansową w ramach Tarczy Antykryzysowej można liczyć tylko wtedy, kiedy będzie odnotowany spadek obrotów bądź nie będzie widocznych przychodów. Należy tutaj podkreślić również bardzo ważną kwestię. A mianowicie chodzi tutaj o to, aby niewykorzystaną część środków z dofinansowania zwrócić, jeśli pracownik nie pobiera wynagrodzenia i korzystał z zasiłków.

Kategorie: Aktualności, Porady księgowe | Komentarze: Możliwość komentowania Na co można przeznaczyć pieniądze z Tarczy Antykryzysowej? została wyłączona

Przeczytaj również

4 lipca 2020 |  0

Zmiany w podatkach VAT od 1 lipca 2020 roku

Początkowy termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT miał obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku.…

Czytaj więcej

15 lipca 2020 |  0

Co trzeba wiedzieć o usłudze Twój e-PIT?

Usługa Twój e-PIT po raz pierwszy została wprowadzona w zeszłym roku, po to aby w…

Czytaj więcej