Dlaczego kod GTU jest taki ważny oraz czym on jest?

 29 kwietnia 2021 |  0

Od jakiegoś czasu na polskim rynku obecne są nowe oznaczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej opierającej się na obrocie towarami i usługami. Mowa jest o tzw. kodach GTU. Co to są za oznaczenia i kto powinien je stosować? O tym będzie w poniższej treści.

Czym tak właściwie jest oznaczenie GTU?

Kod GTU na fakturze to skrót wywodzący się od określenia „grupy towarów i usług”. Omawiany tu termin dotyczy jednego z sektorów rynku gospodarczego w Polsce. Rynek ten opiera się na świadczeniu usługi oraz dostarczaniu towarów dla indywidualnych (prywatnych) konsumentów końcowych. Oznaczenia z rodzaju GTU są typem całkowicie nowego systemu klasyfikacji powiązanej z nowym plikiem JPK – VAT 7. Nowy system stanowi i definiuje, a także przypisuje przynależność sprzedawanych towarów i świadczonych usług do jednej z grup ujętych w tabeli kodów GTU (przedstawionej poniżej w tekście).

Dlaczego kod GTU jest taki ważny w czasie sporządzania faktury?

Ważność samego oznaczenia i jego powszechnego wdrożenia wynika z obowiązku jego stosowania przez przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT. Osoby takie wystawiają dokumenty w postaci opodatkowanych faktur, gdzie w przystosowanych do tego miejscach na dokumencie, umieszczają kod GTU na fakturze. W szczególności taki obowiązek spoczywa na wszystkich osobach prowadzących własną działalność gospodarczą i trudniących się dostawami towarów oraz usług wyszczególnionych w tabeli kodów GTU.

TABELA KODÓW GTU

Rodzaj towaru / usługi kod GTU nr:
Napoje alkoholowe 01
Paliwa: benzyna oraz diesel 02
Olej opałowy i smarowy 03
Wyroby tytoniowe i płyny do e-papierosów 04
Odpady w poz. 79-91 zał. nr 15 05
Urządzenia elektroniczne i materiały z zał. nr 15 06
Pojazdy oraz części do samochodów 07
Metale szlachetne oraz metale nieszlachetne 08
Leki oraz pozostałe wyroby medyczne 09
Budynki: w tym budowle oraz grunty rolne 10
Obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 11
Usługi niematerialne m.in. marketingowe, reklamowe 12

 

Od kiedy należy stosować oznaczenia GTU?

Podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą mają obowiązek stosowania nowego symbolu, jakim jest kod GTU od 1 października 2020 roku. Jednocześnie pierwszym miesiącem składania JPK V7 z nowymi oznaczeniami jest miesiąc listopad 2020 roku.

Uwaga!:
JPK V7 ─ jest jednolitym plikiem kontrolnym dotyczącym norm opisujących przeprowadzanie kontrolingu wystawianych faktur, jest to już siódma wersja tego dokumentu.

Symbole w postaci oznaczeń GTU na fakturze – informacje dodatkowe


Sam kod GTU nie musi być wcale widoczny na wydrukach faktur końcowych. Ponieważ ustalony wcześniej, co istotne pozostały zakres obowiązkowych elementów i oznaczeń na fakturach nie uległ do tej pory żadnym zmianom. Co więcej, opisywane oznaczenia jako kod GTU stosowane są tylko i wyłącznie w strukturze pliku JPK V7. Dokumencie nadzorującym wszystkie przebiegające transakcje finansowe pomiędzy przedsiębiorcą jako płatnikiem VAT a jego klientami jako osobami fizycznymi.

Przykładowe krótkie omówienie kodu GTU z numerem 12

Kod GTU 12 definiuje usługi o charakterze niematerialnym.

Według Ministerstwa Finansów w Polsce kod GTU 12 dotyczy m.in. usług:

 • marketingowych: 73.11.12
 • reklamowych: 73.1
 • księgowych: 69.20.2
 • prawnych: 69.1
 • szkoleniowych: 85, w skład nich wchodzą: badania rynku i opinii publicznej, znajdują się one na pozycji: 73.2

Pozostałe usługi według klasyfikacji oznaczone jako: kod GTU 12

Usługi doradcze:

o 62.02.1: doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

o 62.02.02: oprogramowanie komputerowe

o 66.19.91: doradztwo finansowe

o 69.10.11: doradztwo prawne i reprezentacja w dziedzinie prawa karnego

o 69.10.12: doradztwo prawne i reprezentacja dot. prawa handlowego

o 69.10.13: porady prawne w dziedzinie prawa pracy

o 69.10.14: konsultacje prawne w odniesieniu do prawa cywilnego

o 69.20.3: doradztwo podatkowe i socjalne

o 70.22.11: doradztwo dot. zarządzania strategicznego oraz 70.22.12: porady związane z zarządzaniem finansami (z wyłączeniem z tej grupy prawa podatkowego)

o 70.22.13: doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem

o 70.22.14: usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

o 70.22.15: doradztwa związane z zarządzaniem produkcją

o 70.22.16: doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe: doradztwa związane z zarządzaniem

 • 70.22.3 ─ pozostałe: doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

o 71.11.24: doradcze w zakresie architektury

o 71.11.42: doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu

o 71.12.11: dotyczą spraw doradztwa technicznego

o 71.12.31: dotyczą geologii i geofizyki

o 74.90.13: doradztwo w sprawach środowiska naturalnego

o 74.90.15: doradztwo w obszarze bezpieczeństwa

 

 • 74.90.19 – pozostałe: doradztwa naukowego i technicznego, gdzie

o 62.03.11: związane z zarządzaniem siecią

o 62.03.12: związane z zarządzaniem systemami informatycznymi

o 63.11.12: zarządzania stronami internetowymi (hosting)

o 66.11.19 pozostałe: będące ściśle powiązane z zarządzaniem rynkami finansowymi

o 66.30.11: związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych (w skład ten nie wchodzą fundusze emerytalne)

o 66.30.12: związane z funduszami emerytalnymi

o 68.32.11: sterowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

o 68.32.12: nadzorowanie nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie

o 68.32.13: kontroling nieruchomości niemieszkalnych

o 69.20.4: zarządzanie masą upadłościową i działaniami syndyka sądowego

o 70.22.17: zarządzania procesami gospodarczymi

 • 70.22.2 ─ pozostałe: zarządzania projektami (bez obecności w tym zakresie projektów budowlanych)
 • 90.02.19.1: zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej
 • 70.1: firm centralnych oraz holdingów, oczywiście z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 72: w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (są to badania naukowe, a także prace rozwojowe).

Podsumowując to krótko, na spokojnie oraz bez jakichkolwiek obaw, kody GTU nie są takie straszne, jak opisują je przepisy i niektórzy przedsiębiorcy. W dodatku pod względem formalnym wprowadzone do obiegu oznaczenia są znacznym ułatwieniem wykorzystywanym w całym systemie klasyfikacyjnym sporządzanych faktur.

Kategorie: Porady księgowe | Komentarze: Możliwość komentowania Dlaczego kod GTU jest taki ważny oraz czym on jest? została wyłączona

Przeczytaj również

15 października 2020 |  0

Czy warto posiadać własny program do fakturowania?

Być może niektórzy z Was dobrze znają sytuację, kiedy firma zaczyna się rozwijać. To właśnie…

Czytaj więcej

19 czerwca 2020 |  0

Na co można przeznaczyć pieniądze z Tarczy Antykryzysowej?

Każdy przedsiębiorca prowadząc swoją działalność gospodarczą, może liczyć z tego względu na niektóre formy pomocy…

Czytaj więcej