Podatek od dywidendy – co należy o nim wiedzieć

 19 lutego 2021 |  0

Akcjonariusze lub wspólnicy posiadają prawo do dywidendy, co wynika z wniesienia określonego kapitału do spółki. Dywidenda to dochód, jaki uzyskuje się z akcji i udziałów w spółce kapitałowej. Czym cechuje się podatek od dywidend? Z czym wiąże się opodatkowanie dywidendy? O czym warto pamiętać?

Podatek od dywidendy

Warto zauważyć, że dywidenda podlega opodatkowaniu w momencie faktycznego jej otrzymania przez wspólnika. Jest to przychód z kapitałów pieniężnych, natomiast kwota dywidendy ulega pomniejszeniu o podatek. Płatnikiem podatku od dywidendy jest podmiot, jaki wypłaca dywidendę, czyli spółka. Okazuje się, że przychody z tytułu dywidendy nie są łączone z dochodami, jakie są opodatkowane na podstawie skali podatkowej. Spółka ma za zadanie wpłacić podatek pobrany do urzędu skarbowego (do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano podatek).

Opodatkowanie dywidendy

Płatnik podatku ma obowiązek przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (do końca stycznia następnego roku po roku podatkowym). Pamiętajmy o tym, że spółka nie musi przesyłać deklaracji PIT-8AR podatnikowi, który jest jednocześnie wspólnikiem spółki. Zryczałtowany podatek uległ rozliczeniu przez spółkę, dlatego wspólnik nie musi ujmować dywidendy w rocznym rozliczeniu.

Dochody, jakie uzyskuje się z dywidendy, są przychodem z zysków kapitałowych w przypadku osób prawnych. Płatnikiem jest tutaj także spółka, a podmiot uzyskujący dywidendę, otrzymuje środki netto (pomniejszone o kwotę podatku). Niezwykle ważne jest to, że osoba prawna musi wykazać taki dochód w rocznym zeznaniu. Podatek od dywidendy odznacza się zryczałtowanym charakterem, czyli nie ma tutaj miejsca na pomniejszenie kwoty przychodu o kwotę kosztów uzyskania przychodu. Płatnik przesyła do organu podatkowego deklarację CIT-6R do końca pierwszego miesiąca roku po kończącym się roku podatkowym.

Zwolnienie z podatku od dywidendy – kogo dotyczy?

W przepisach prawnych jasno wskazano, że nie zawsze dywidenda musi podlegać opodatkowaniu. Dochody uzyskane z dywidendy mogą być zwolnione z opodatkowania, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

  • dywidendę wypłaca spółka z siedzibą lub zarządem w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • spółka, podczas otrzymywania dywidendy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości uzyskanych dochodów, przy czym nie ma znaczenia źródło osiągania tych dochodów,
  • uzyskiwanie dochodu z dywidend przez spółkę z siedzibą lub zarządem na terytorium RP lub w innym państwie członkowskim UE, co wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od całości dochodów,
  • spółka, która otrzymuje dywidendę, posiada więcej niż 10% udziałów/akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę.

Podatek od dywidendy wynosi 19%. Powinien zostać naliczony w tym samym dniu, w jakim doszło do przekazania środków posiadaczowi akcji. Prawo wskazuje na pewne wyjątki, jakie wiążą się ze zwolnieniem z podatku. Po spełnieniu konkretnych warunków można liczyć na takie zwolnienie.

Kategorie: Porady księgowe | Komentarze: Możliwość komentowania Podatek od dywidendy – co należy o nim wiedzieć została wyłączona

Przeczytaj również

4 lipca 2020 |  0

Zmiany w podatkach VAT od 1 lipca 2020 roku

Początkowy termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT miał obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku.…

Czytaj więcej

4 sierpnia 2020 |  0

Kasy fiskalne w postaci oprogramowania – wszystko co powinieneś...

Posiadanie kasy fiskalnej na rynku gospodarczym to dzisiaj wprawdzie konieczność. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje…

Czytaj więcej